فراموشی رمز عبور


2   اگر ضرب گردد در   1   می‌شود

بازیابی رمز عبور از طریق: