فراموشی رمز عبور


4   اگر كسر شود از   9   می‌شود

بازیابی رمز عبور از طریق: